Nieuws

Dakrandbeveiliging eisen

Mensen aan het werk op dak

Wilt u werkzaamheden op hoogte uitvoeren? Volgens de Nederlandse wet is bij werkzaamheden vanaf 2,5 meter een vorm van valbeveiliging verplicht. In deze post gaan we verder op de eisen van dakrandbeveiliging in.

Veilige zone van 4 meter op platte daken

Gaat u op een plat dak werken? Het is toegestaan om zonder toepassing van valbeveiliging in een veilige zone te werken. Binnen de veilige zone moet de afstand tussen dakrand en werklocatie minimaal 4 meter zijn. Tussen de werklocatie en een andere plaats met een verhoogd risico op vallen, bijvoorbeeld een niet doorvalveilige lichtkoepel, moet de afstand eveneens tenminste 4 meter zijn.

Daarnaast moet er een duidelijke markering aangebracht zijn aan de grens van de veilige zone. Voorbeelden van duidelijke aanduidingen zijn looppaden, pictogrammen en contrasterende stokken.

Indien geen veilige zone gecreëerd kan worden, is het gebruik van een vorm van valbescherming verplicht. Dit kan in de vorm van collectieve of individuele valbeveiliging.

Collectieve valbeveiliging voor dakranden

Collectieve valbeveiliging voor man die werkt op hoogte

Met collectieve valbeveiliging beschermt u meerdere personen tegen het vallen van hoogte. Collectieve valbeveiliging kan zowel permanent als tijdelijk zijn. Voorbeelden van collectieve valbeveiliging zijn borstwering, (tijdelijke) hekwerken en veiligheidsnetten.

Borstwering moet volgens het Bouwbesluit minimaal 1 meter hoog zijn, gerekend van het betreedbare oppervlak. Bij werkzaamheden vanaf 13 meter is op grond van het Bouwbesluit de minimale hoogte van borstwering 1,20 meter. Borstwering is doorgaans een permante vorm van collectieve valbeveiliging.

Bij kortdurende werkzaamheden op hoogte, bijvoorbeeld bij de bouw van een pand, wordt meestal een niet-permanente constructie geïnstalleerd. De eisen en manieren hiervoor zijn beschreven in Arbeidsomstandighedenbesluit 3.16 valgevaar:

Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht of is het gevaar tegengegaan door het aanbrengen van doelmatige hekwerken, leuningen of andere dergelijke voorzieningen.

Indien de in het eerste lid genoemde voorzieningen niet of slechts ten dele kunnen worden aangebracht of indien het aanbrengen of wegnemen daarvan grotere gevaren meebrengt dan de arbeid ter beveiliging waarvan zij zouden moeten dienen, zijn ter voorkoming van het gevaar voldoende sterke en voldoende grote vangnetten op doelmatige plaatsen en wijze aangebracht of worden doelmatige veiligheidsgordels met vanglijnen van voldoende sterkte gebruikt dan wel worden andere technische middelen toegepast, die ten minste een zelfde mate van beveiliging van de in het eerste lid bedoelde arbeid geven. Daarbij hebben maatregelen gericht op collectieve bescherming de voorrang boven maatregelen gericht op individuele bescherming.

Individuele valbeveiliging voor dakranden

Individuele valbeveiliging voor bouwvakker die werken op hoogte

Mocht collectieve valbeveiliging niet haalbaar of wenselijk zijn, dan is individuele valbescherming een oplossing. Voorbeelden van individuele valbeveiliging zijn kabelsystemen met ankerpunten en PBM-sets. PBM-sets bestaan uit onder meer een harnas, valblok, werklijn en loopwagen. Individuele valbeschermingsmiddelen moeten voldoen aan de Europese norm EN 795:2012.

Wilt u meer informatie over valbescherming dan raden we aan de volgende artikelen te lezen.

Wanneer is valbeveiliging op daken verplicht?
Wat is collectieve valbeveiliging?
4 Tips voor veilig werken op hoogte in de bouw

Best Montage/Demontage B.V. is een ervaren installateur van tijdelijke, collectieve valbeveiliging tijdens bouwwerkzaamheden. We bieden valbescherming in de vorm van hekwerken, veiligheidsnetten of een combinatie van beide. Meer over onze diensten kunt u lezen op onze pagina’s veiligheidsnetten en randbeveiliging.

Terug naar boven