Nieuws

De rol van de nieuwe veiligheidscoördinator in de nieuwe Omgevingswet

Collectieve valbeveiliging

Op het moment dat de nieuwe Omgevingswet van kracht wordt een veiligheidscoördinator directe omgeving wettelijk verplicht. In deze blogpost lees je waarom deze rol in het leven geroepen wordt, wat de functie inhoudt en wanneer deze wettelijk verplicht wordt.

Waarom een veiligheidscoördinator directe omgeving?

De overheid gaat deze nieuwe rol verplichten naar aanleiding van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). Deze aanbevelingen kwamen na het kraanongeval in Alphen aan den Rijn in 2015. Hierbij vielen 2 hijskranen op woningen en winkels tijdens werkzaamheden rond de Koningin Julianabrug. Volgens de OVV realiseerde geen enkele betrokken partij dat het hijsen van het brugdeel risico’s had voor de directe omgeving.

In de huidige wetgeving (Bouwbesluit en Arbobesluit) zijn bepalingen voor omgevingsveiligheid beperkt en abstract uitgewerkt. Met het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, 1 van de 4 algemene maatregelen van bestuur onder de nieuwe Omgevingswet) wordt hierin verandering gebracht. Zo zijn bepalingen opgenomen om de veiligheid bij bouwwerkzaamheden beter te borgen. Ook worden de rollen en verantwoordelijkheden (beter) verduidelijkt.

Wat is de rol van de veiligheidscoördinator directe omgeving?

De veiligheidscoördinator directe omgeving is verantwoordelijk voor zowel de veiligheid als gezondheid in de directe omgeving van de bouwplaats tijdens de uitvoeringsfase. Dit geldt voor bouw- en sloopwerkzaamheden.

De bouw kent al verschillende omgevingsmanagers, waaronder veiligheids- en gezondheidscoördinatoren (V&G-coördinatoren). Het belangrijkste verschil tussen de nieuwe rol van veiligheidscoördinator directe omgeving en V&G-coördinator is dat de eerstgenoemde alleen verantwoordelijkheid heeft voor de omgevingsveiligheid, waar de V&G-coördinator zich richt op de veiligheid op de bouwplaats. Simpel gezegd is de veiligheidscoördinator directe omgeving verantwoordelijk voor de veiligheid buiten het hek en de V&G-coördinator verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het hek.

Deze rollen zijn overigens goed te combineren zoals al sinds 2018 binnen het Rijksvastgoedbedrijf gedaan wordt. De overheid raadt ook aan om deze rollen te combineren, maar dit is niet verplicht. Ook bij opleider Aboma wordt bij de training voor V&G-coördinator al met de nieuwe rol van veiligheidscoördinator directe omgeving rekening gehouden.

Wanneer is een veiligheidscoördinator directe omgeving verplicht?

Deze nieuwe rol en bijbehorende verantwoordelijkheden zijn verplicht op het moment dat de Omgevingswet wordt ingevoerd. Op het moment van schrijven ligt die datum op 1 juli 2023.

Bent u geïnteresseerd in veiligheid in de bouw? Lees dan ook onze artikelen wanneer is valbeveiliging op daken verplicht en 4 tips voor veilig werken op de hoogte in de bouw. Wist u dat bedrijven sinds 1 januari 2023 vaak zelf onderzoek moeten na een arbeidsongeval.

Terug naar boven