Nieuws

Na een arbeidsongeval moeten bedrijven nu zelf een onderzoek instellen

Bedrijven moeten onderzoek zelf uitvoeren na arbeidsongeval

Sinds 1 januari 2023 moet u als werkgever na een arbeidsongeval zelf de oorzaken onderzoeken en een verbeterplan opstellen. Waar dit voorheen door de Arbeidsinspectie werd uitgevoerd, zijn bedrijven nu zelf verantwoordelijk om de toedracht van een ongeval te analyseren. In deze blogpost lees je meer over deze nieuwe wetgeving.

Groter leereffect door zelfanalyse

De Nederlandse overheid denkt dat bedrijven meer leren van een ernstig ongeval als ze er zelf onderzoek naar doen. Tot 2023 voerde de Nederlandse Arbeidsinspectie na een arbeidsongeval dit onderzoek uit.

Dezelfde Arbeidsinspectie heeft een pilot uitgevoerd waarbij bedrijven bij arbeidsongevallen met gering ernstig letsel werd gevraagd om zelf onderzoek te doen naar het onderzoek. Ook werden bedrijven gevraagd een verbeterplan op te stellen om een herhaling van het ongeval in de toekomst te voorkomen. Deze pilot was zo succesvol dat de Arbeidsinspectie vanaf dit jaar standaard een werkgeversrapportage vraagt bij zowel ernstige als minder ernstige ongevallen.

Wat niet verandert, is dat de Arbeidsinspectie na een melding de locatie van het ongeval bezoekt. Als de arbeidsinspecteur een beeld heeft gevormd, zal in de meeste gevallen de werkgever vragen om zelf onderzoek te doen naar het ongeval. De werkgever moet dan binnen 15 dagen een werkgeversrapportage inclusief verbeterplan opstellen. De Arbeidsinspectie zal deze rapportage vervolgens beoordelen. Mocht de werkgeversrapportage niet goedgekeurd worden, dan  zal de Arbeidsinspectie alsnog een onderzoek uitvoeren. In beide gevallen zal de inspectie in een later stadium controleren of het verbeterplan daadwerkelijk uitgevoerd is. Als een bedrijf het verbeterplan niet volgt, kan een boete volgen.

Een bedrijf mag niet in alle gevallen een ongevalsonderzoek zelf uitvoeren. In de volgende gevallen zal de Arbeidsinspectie het onderzoek uitvoeren:

  • Als er sprake is van een ongeval met dodelijke afloop.
  • Als er sprake is van uitzonderlijk ernstig letsel
  • Als de ongevalshistorie van het bedrijf daartoe reden geeft.
  • Als het ongeval een grote maatschappelijke impact heeft.
  • Als het slachtoffer jonger is dan 18 jaar.
  • Als het slachtoffer een familielid van de werkgever is.

Voor wie geldt de nieuwe wetgeving t.a.v. ongevalsonderzoeken

Deze veranderde wetgeving geldt voor alle werkgevers van zowel grote als kleine bedrijven. In de praktijk hebben kleine bedrijven vaak de expertise niet voor een gedegen ongevalsonderzoek. Organisaties zoals Aboma kunnen bedrijven ondersteunen of het onderzoek uitvoeren. Ook heeft de Arbeidsinspectie een stappenplan ontwikkeld voor bedrijven voor het opstellen van een ongevalsonderzoek. Daarnaast heeft de inspectie de volgende video uitgebracht met informatie wat u moet doen na een arbeidsongeval.

 

Een ongeval voorkomen, is natuurlijk altijd het beste. Lees daarom ons artikel met 4 tips voor veilig werken op hoogte. Ook in de volgende blogpost vindt u waardevolle informatie voor veilig werken.

Terug naar boven